Znalecké posudky

Soudní znalec vypracuje v rámci svého oprávnění v oboru ekonomika a kybernetika:

 • zdokumentování obsahu smartphone
 • stanovení ceny obvyklé k určitému datu pro prodej nebo převod věcí (převod ordinací a pod.)
 • posouzení techniky z hlediska technického stavu a stanovení ceny obvyklé (počítače, notebooky, kopírky, mobilní telefony, lékařská a laboratorní technika)
 • stanovení ceny obvyklé zařízení domácností pro oddlužení dle insolvenčního zákona
 • stanovení ceny obvyklé při ztrátě předmětu nebo jeho zničení pro škodní komisi
 • stanovení ceny obvyklé při vkladu majetku do podniku
 • stanovení ceny obvyklé při restrukturalizaci či sanaci podniku
 • stanovení ceny obvyklé a technického stavu při sjednávání pojištění majetku
 • stanovení ceny obvyklé pro exekuční řízení a pro proces oddlužení dle zák. 182/2006 Sb.
 • posouzení ceny a stavu v případě likvidace vyřazeného majetku a potvrzení oprávněnosti likvidace majetku
 • stanovení ceny obvyklé jako součást ocenění podniku
 • posouzení ceny a techniky v rámci probíhajících i ukončených výběrových řízení
 • posouzení implementace informačních systémů, funkčnosti, funkcí databází
 • posouzení technického stavu v případě reklamací a podobně.


 • Kancelář : Šumavská 525/33 (budova A), 602 00  Brno, kancelář č. 1205