Znalecké posudky

 • Stanovení ceny obvyklé k určitému datu pro prodej nebo převod věcí (převod ordinací a pod.)
 • Posouzení techniky z hlediska technického stavu a stanovení ceny obvyklé (počítače, notebooky, kopírky, mobilní telefony, lékařská a laboratorní technika)
 • Stanovení ceny obvyklé při ztrátě předmětu nebo jeho zničení pro škodní komisi
 • Stanovení ceny obvyklé při vkladu majetku do podniku
 • Stanovení ceny obvyklé a technického stavu při sjednávání pojištění majetku
 • Stanovení ceny obvyklé pro exekuční řízení a pro proces oddlužení dle zák. 182/2006Sb.
 • Posouzení ceny a stavu v případě likvidace vyřazeného majetku a potvrzení oprávněnosti likvidace majetku
 • Posouzení ceny a techniky v rámci probíhajících i ukončených výběrových řízení
 • Posouzení implementace informačních systémů, funkčnosti, funkcí databází
 • Posouzení technického stavu v případě reklamací a podobně

Jiné služby

 • Můžu pomoci při obnově NTFS z RAW bez ztráty dat u externích USB disků nebo flash pamětí

  • Kancelář : Šumavská 31a („Pergola“), 602 00  Brno, kancelář č. P202
  • E-mail : jelinek@posudek.czposudek@posudek.czjelinek@pulsar.cz;
  • Mobil : +420 603 427 013
  • Kancelář : +420 532 091 071
  • kype : zdenek_jelinek
  • Facebook : jelinek@posudek.cz
  • ID – datová schránka : 2ppifpu