Znalecké posudky

  • Stanovení ceny obvyklé k určitému datu pro prodej nebo převod věcí (převod ordinací a pod.)
  • Posouzení techniky z hlediska technického stavu a stanovení ceny obvyklé (počítače, notebooky, kopírky, mobilní telefony, lékařská a laboratorní technika)
  • Stanovení ceny obvyklé při ztrátě předmětu nebo jeho zničení pro škodní komisi
  • Stanovení ceny obvyklé při vkladu majetku do podniku
  • Stanovení ceny obvyklé a technického stavu při sjednávání pojištění majetku
  • Stanovení ceny obvyklé pro exekuční řízení a pro proces oddlužení dle zák. 182/2006Sb.
  • Posouzení ceny a stavu v případě likvidace vyřazeného majetku a potvrzení oprávněnosti likvidace majetku
  • Posouzení ceny a techniky v rámci probíhajících i ukončených výběrových řízení
  • Posouzení implementace informačních systémů, funkčnosti, funkcí databází
  • Posouzení technického stavu v případě reklamací a podobně


    • Kancelář : Šumavská 31a („Pergola“), 602 00  Brno, kancelář č. P202
    • E-mail : jelinek@posudek.czposudek@posudek.czjelinek@pulsar.cz;
    • Mobil : +420 603 427 013
    • Kancelář : +420 532 091 071
    • kype : zdenek_jelinek
    • Facebook : jelinek@posudek.cz
    • ID – datová schránka : 2ppifpu