Znalecké posudky v IT – HW, SW.

Ing. Zdeněk Jelínek

• Znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací kancelářská, výpočetní technika, vybavení domácností, vybavení kanceláří a lékařské a laboratorní přístroje a zařízení.

• Znalec v oboru kybernetika, odvětví kybernetická odvětví různá, specializace hardware, lékařská a laboratorní technika, komunikační přístroje, počítačové sítě, software, informační technologie, informační systémy, databáze.


Člen Asociace soudních znalců a odhadců České republiky

 • Ing. Zdeněk Jelínek (www.zdenekjelinek.comwww.zdenekjelinek.cz)
 • jelinek@posudek.cz; posudek@posudek.cz
 • Šumavská 519/35 – po dobu rekonstrukce Šumavská 524/31
 • 602 00  Brno
  • Mobil :  603 427 013
  • Kancelář  :
   • 532091071