Znalecké posudky v IT – HW, SW.

Zdeněk Jelínek na Firmy.cz

Ing. Zdeněk Jelínek, soudní znalec

• Znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací kancelářská, výpočetní technika, vybavení domácností, vybavení kanceláří a lékařské a laboratorní přístroje a zařízení.

• Znalec v oboru kybernetika, odvětví kybernetická odvětví různá, specializace hardware, lékařská a laboratorní technika, komunikační přístroje, počítačové sítě, software, informační technologie, informační systémy, databáze.


Člen Asociace soudních znalců a odhadců České republiky

  • Kancelář : Šumavská 31a („Pergola“), 602 00  Brno, kancelář č. P202
  • E-mail : jelinek@posudek.czposudek@posudek.czjelinek@pulsar.cz;
  • Mobil : +420 603 427 013
  • Skype : zdenek_jelinek
  • Facebook : jelinek@posudek.cz
  • ID – datová schránka : 2ppifpu
  • ID – datová schránka znalce : c47qz6