Pojištění znalců

Brno, 5.2.2021

Publikuji zde odpověď Ministerstva spravedlnosti k mému dotazu ohledně pojištění znalců a zasílání potvrzení o pojištění.

Doklad lze primárně zaslat poštou na adresu Ministerstva spravedlnosti ČR, Odboru insolvenčního a soudních znalců, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, případně elektronicky do datové schránky ministerstva (ID DS: kq4aawz) nebo jako přílohu emailu na adresu oins@msp.justice.cz .
Doklad o uzavřeném pojištění je znalec povinen doložit podle odst. 4zákona č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Přesto, že znalecký zákon v § 22 odst. 4 blíže nespecifikuje, co se rozumí dokladem o uzavřeném pojištění, je zřejmé, že tímto dokladem je primárně samotná pojistná smlouva. Může jím být také pojistka podle § 2775 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, případně tzv. pojistný certifikát, tj. zjednodušený doklad o pojistné smlouvě. Při sjednání pojistné smlouvy tzv. na dálku je nezbytné předložit nejen návrh pojistné smlouvy, ale i doklad o jeho akceptaci, tj. doklad o zaplacení prvního pojistného. To vše za podmínky, že předložené doklady dostatečným způsobem potvrzují požadovaný rozsah a trvání sjednaného pojištění. Znalci jmenovaní podle zákona č. 36/1967 Sb., jsou povinni předložit doklad o sjednaném pojištění ve lhůtě 60 pracovních dnů po datu 1. 1. 2021, tj. do 26. 3. 2021.

Nad rámec výše vedeného ministerstvo doporučuje sledovat webový portál pro znalce, jenž je k dispozici na adrese https://znalci.justice.cz/ a je postupně doplňován potřebnými údaji a aktuálními informacemi týkajícími se přechodu na novou právní úpravu.

Ministerstvo upozorňuje na audio nahrávku, tzv. podcast, která je zveřejněna na adrese https://znalci.justice.cz/podcastyvase- dotazy/. Časté dotazy jsou též zodpovězeny písemnou formou v sekci „Časté dotazy“ https://znalci.justice.cz/caste-dotazy/.

Poznámka: Pojištění znalců umí sjednat paní Silvie Fečová, E-mail: fecova@aposconsult.cz, tel +420 730174 917, Hlinky 138/27, 603 00  Brno – www.vasiporadci.cz