Reklamace

Reklamace zakoupeného zboží oblasti IT

V současné době eviduji velmi mnoho případů, kdy se na mne lidé obracejí z důvodu neuznaných  reklamací, zejména  mobilních telefonů. Problémy jsou zejména tehdy, když je věc zakoupená přes internet a reklamace se vyřizuje tak, že se výrobek do obchodu zašle. Ten většinou přepošle věc servisu a ten napíše buďto, že se závada neprojevila nebo, že se jedná o mechanické poškození a záruka se na výrobek nevztahuje. Mnohdy mobil přijde z neuznané reklamace v horším stavu, než tam byl zaslán. Jen odpovědní internetoví prodejci postupují ve prospěch zákazníka. Pokud se člověk rozhodně pro nákup přes internet, což už pomíjejím Covidu nemusí, je třeba s tím počítat. Jedná se zejména o vady, které jsou zcela zřejmé a zjevné (vady na displeji, nefunkční diody, vadné ovládání atd.) a v kamenném obchodě je přejímající sám vidí a sám zapíše do přejímacího protokolu. Tam problémy nejsou.

Je třeba si také  uvědomit, že bez svolení oprávněného (servis, prodejce, výrobce  atd.) nemůžu, i jako soudní znalec, mobil demontovat více než je v záručních podmínkách nebo manuálu povoleno uživateli. V opačném případě sám poruším záruční podmínky a ještě to pečlivě zdokumentuji….Mobil tedy můžu posoudit bohužel jen z pozice uživatele, případně ho podrobím zkoumání pod digitálním mikroskopem (místa případného zatečení, zásah do telefonu, deformace) a na základě snímků autorizovaného servisu můžu usoudit na oprávněnost argumentů pro neuznání reklamace. Pokud je mobil poškozen, okraje oklepané, sklo poškrábané nebo prasklé, je šance na záruční opravu malá. Nemůžu do posudku napsat, že je sice displej rozbitý, rámek doklepaný, ale chyba je v konektoru.  Každý požadavek na znalecký posudek v tomto směru je nutno nejprve se mnou zkonzultovat…..Je také třeba počítat s tím, že posudek stojí  nejméně 1000 Kč (podle hodin) + případné náklady na balné, poštovné a pojištění.

Pokud bude zřejmé, že na základě pořízené dokumentace a po prohlídce přístroje lze o závěrech servisu či prodejce jednoznačně pochybovat, je možno posudek vypracovat. Cena 1000 až 2500.- Kč podle charakteru předmětu posudku (konečná cena, nejsem plátce DPH). Jedná se o posouzení dokumentace ze servisu, vyhodnocení  snímků, posouzení telefonu kromě jeho rozebrání, což nemůžu, a sepsání závěru znalce do znaleckého posudku se všemi náležitostmi dle zákona.

Je třeba důrazně upozornit, že znalecký posudek není automaticky poukázkou na odstranění vady v rámci záruky, nový výrobek nebo odstoupení od kupní smlouvy. Navíc nejsem oprávněn učinit závěr v tom, že je třeba odstoupit od kupní smlouvy. nebo opravit věc v záruční době, To musí zase posoudit na základě posudku prodávající. Prodávající není nikterak vázán povinností závěry posudku akceptovat. Bohužel se mi často stává, že pokud, i přes znalecký posudek prodejce záruku neuzná, zadavatel posudku mi ho nezaplatí. Některé případy reklamací  jsou řešeny soudní cestou, ale je to drahý běh na dlouhou trať. Zde je znalecký posudek bezpodmínečně potřeba. Tedy, pokud reklamujete telefon a pod., dbejte na to, aby servis pečlivě zdokumentoval důvod, proč odmítá záruční opravu provést. S fotodokumentací. A pokud máte zájem o posudek, pošlete mi fotodokumentaci a vyjádření servisu na E-mail  jelinek@posudek.cz. podívám se na to, ale posudek automaticky neslibuji.

Legislativa říká, že povinností prodávajícího je odevzdat kupujícímu předmět koupě v ujednané jakosti a provedení, kdy odpovídá kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady (zejména že má vlastnosti, které si strany ujednaly, odpovídá jakostí a hodí se k účelu, pro který se věc obvykle užívá). V případě, že věc nemá ujednané vlastnosti, je vadná a kupující má práva z vadného plnění.

Právo z vadného plnění pak zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později, kdy v případě, že se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, tak se má za to, že věc byla vadná již při převzetí (ust. § 2161 NOZ). Kupující je pak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí, kdy může kupující požadovat její bezplatné odstranění, dodání nové věci, přiměřenou slevu z kupní ceny či případně může od smlouvy odstoupit.

Zákon výslovně stanoví, že kupující má právo odstoupit od smlouvy, pokud nemůžete věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. Toto právo má i v případě, že se jedná o odstranitelné vady. O opakovaný výskyt vady se jedná, jestliže se stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně 2x odstraňována, vyskytne znovu (tj. potřetí).

  • Kancelář  (provozovna): Botanická 834/56, 602 00 Brno-střed (budova AQUATIS, a.s.) Místnost 013
    Tel.: +420 603427013
    E-mail: jelinek@posudek.cz; posudek@posudek.cz
    (Náhradní e-mail v případě výpadku:zdjelen@gmail.com nebo zdenek.jelinek@seznam.cz)
  • ID – datová schránka : 2ppifpu
  • ID – datová schránka znalce : c47qz6