Legislativa 2021

WWW stránky pro znalce: https://znalci.justice.cz/

Zákon č. 254/2019  Sb.

Znalecká a tlumočnická činnost se řídí zákonem č. 254/2019 Sb.., o znalcích a tlumočnících, který upravuje jmenování a odvolávání znalců a tlumočníků, výkon znalecké a tlumočnické činnosti a základní zásady odměňování znalců a tlumočníků.

Celé znění zákona je zde.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-254

Z materiálů znalci.justice.cz:

Zbývající znalci čerpají informace z webu znalci.justice.cz

  • Kancelář : Šumavská 31a („Pergola“), 602 00  Brno, kancelář č. P202
  • E-mail : jelinek@posudek.czposudek@posudek.czjelinek@pulsar.cz;
  • Mobil : +420 603 427 013
  • Skype : zdenek_jelinek
  • Facebook : jelinek@posudek.cz
  • ID – datová schránka : 2ppifpu