Legislativa

Zákon č. 36/1967 Sb.

Znalecká a tlumočnická činnost se řídí zákonem č.36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, který upravuje jmenování a odvolávání znalců a tlumočníků, výkon znalecké a tlumočnické činnosti a základní zásady odměňování znalců a tlumočníků. Podrobnosti dále stanoví vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění vyhlášek č. 11/1985 Sb., č. 184/1990 Sb., č. 77/1993 Sb. a č. 432/2002 Sb.
Je připravena novela zákona.

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1967-36 (Zakony pro lidi.cz)