Ceník

Posudky mimo řízení provádějí znalci na základě dohody s občanem nebo organizací. Odměna za poskytnuté služby je tedy obvykle určována dohodou mezi soudním znalcem a klientem (smluvní odměna), a to v závislosti na odborné a časové náročnosti poskytované služby. Soudní znalec není plátcem DPH, částka je tedy konečná. platba je prováděna vždy na základě vystavené faktury.

Odměna může být sjednána jako:

 • Odměna dle vyhlášky v řízení
  • Odměna dle vyhlášky  č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, v platném znění  – při  zpracování posudku pro státní a správní instituce (soudy, Policie ČR, správní orgány a pod.)
 • Odměna hodinová mimo řízení
  • Celková odměna je násobkem sjednané hodinové sazby a  počtu hodin strávených znalcem při zpracování posudku. Hodinová sazba se obvykle pohybuje v  rozmezí od 600 Kč / hod. až 1 500 Kč/hod., v závislosti na druhu,  rychlosti a náročnosti posudku, a  také s  přihlédnutím k délce a  rozsahu spolupráce s klientem.
 • Pevně stanovená odměna mimo řízení
  • Odměna je stanovena pevnou částkou za vyřízení celé záležitosti bez ohledu na časovou náročnost a složitost posudku. Je to zejména u znaleckých posudků spojených s reklamací mobilů, tabletů, notebooků a obecně zařízení IT, kdy je účtována pevná dohodnutá částka (zpravidla od 700.- Kč.)
 • Konzultace
  • Konzultace prostřednictvím E-mail – prostudování dokumentace reklamace zejména ze servisu a navržení dalšího postupu – 300.- Kč na fakturu se 14 denní splatností.

Odměna je vždy přiměřená nárokům klienta a  její výše stanovena vzájemnou dohodou, která předchází samotnému zpracování znaleckého posudku. Platba je vždy prováděna fakturou.

 • Kancelář : Šumavská 31a („Pergola“), 602 00  Brno, kancelář č. P202
 • E-mail : jelinek@posudek.czposudek@posudek.czjelinek@pulsar.cz;
 • Mobil : +420 603 427 013
 • Kancelář : +420 532 091 071
 • kype : zdenek_jelinek
 • Facebook : jelinek@posudek.cz
 • ID – datová schránka : 2ppifpu

*Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele uvádí, že pokud by vznikl mezi prodávajícím a spotřebitelem spotřebitelský spor, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení takových spotřebitelských sporů je podle jmenovaného zákona Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.