Ceník

Posudky mimo řízení provádějí znalci na základě dohody s občanem nebo organizací. Znalečné za poskytnuté služby je tedy obvykle určováno dohodou mezi soudním znalcem a klientem (smluvní odměna), a to v závislosti na odborné a časové náročnosti poskytované služby. Soudní znalec není plátcem DPH, částka je tedy konečná. Platba je prováděna vždy na základě vystavené faktury.

Znalečné může být sjednáno jako:

 • Znalečné ze zákona
  • Znalečné dle zákona o znalcích a tlumočnících, v platném znění  – při  zpracování posudku pro státní a správní instituce (soudy, Policie ČR, správní orgány a pod.) – do 450 Kč/hodinu
 • Znalečné v hodinové sazbě mimo řízení
  • Celkové znalečné  je násobkem sjednané hodinové sazby a  počtu hodin strávených znalcem při zpracování posudku.
 • Pevně stanovené znalečné  mimo řízení
  • Znalečné je stanoveno pevnou částkou za vyřízení celé záležitosti bez ohledu na časovou náročnost a složitost posudku. Je to zejména v případě znaleckých posudků spojených s reklamací mobilů, tabletů, notebooků a obecně zařízení IT, kdy je účtována pevná dohodnutá částka (zpravidla od 1000.- Kč.)
 • Konzultace
  • Konzultace prostřednictvím E-mail – prostudování dokumentace reklamace zejména ze servisu a navržení dalšího postupu – 500.- Kč na fakturu se 14 denní splatností.

Znalečné je vždy přiměřeno nárokům klienta a  jeho výše je stanovena vzájemnou dohodou, která předchází samotnému zpracování znaleckého posudku. Platba je vždy prováděna fakturou.

*Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele uvádí, že pokud by vznikl mezi prodávajícím a spotřebitelem spotřebitelský spor, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení takových spotřebitelských sporů je podle jmenovaného zákona Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.